Home

Baby op komst?

Samen een kind krijgen is een van de mooiste dingen die je meemaakt. Maar na de geboorte van jullie kind kan het even wennen zijn aan de nieuwe situatie en jullie nieuwe rol als  ouder. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe verdelen jullie de taken, hoe bepalen jullie samen de opvoeding en hoe zorgen jullie dat jullie daarnaast nog tijd hebben voor elkaar? De  cursus OuderTeam bereidt jullie samen voor op het ouderschap. Zo staan jullie straks niet voor verrassingen.

Over OuderTeam

Onderzoek laat zien dat ouders vlak na de geboorte van een kind tijdelijk (en soms blijvend) minder tevreden zijn over hun relatie. De relatie komt onder druk te staan, onder andere door onzekerheid, minder tijd voor elkaar en spanning over de taakverdeling. Maar ook door slaapgebrek en minder energie. De komst van een kind zorgt er vaak voor dat er niet zoveel tijd overblijft voor de relatie van ouders. Even uit eten of iets anders leuks doen samen kan niet meer zo makkelijk als voorheen. Terwijl het juist zo belangrijk is voor ouders zelf, én hun kind, om ook tijd voor elkaar te hebben. Om ouders voor te bereiden op de veranderingen die krijgen van een kind met zich meebrengt is OuderTeam ontwikkeld. De cursus richt zich op het versterken van de band en samenwerking tussen partners in de overgang van partnerschap naar ouderschap.

“Dan verwacht je samen een kind. Fantastisch! Maar gaat straks nou alles veranderen? Of blijven de meeste dingen wel ongeveer hetzelfde? Hoe kunnen we elkaar het beste helpen? Dat waren wel vragen die ik had. Met OuderTeam hadden we het daar over. We hebben ook veel gelachen. En weet je, we voelen ons er ook echt een team door.”

Jeffrey, vader van Tess, OuderTeam deelnemer