Onderzoek

De cursus OuderTeam is ontwikkeld door het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden. OuderTeam is een vertaling en aanpassing van het Amerikaanse programma Family Foundations. In Amerika laat dit programma positieve resultaten zien. Het lectoraat onderzoekt of OuderTeam in Nederland dezelfde resultaten behaald. Daarom wordt aan alle deelnemende ouders op drie momenten gevraagd een vragenlijst in te vullen. Voor meer informatie over het onderzoek, klik op onderstaande knop.

In Amerika laat de cursus positieve resultaten zien. Ouders die de cursus hebben gevolgd…:

  • …werken beter samen, gebruiken minder negatieve communicatie en hebben een warmere en hechtere band;
  • …ervaren minder stress en angst (moeders);
  • …hebben minder postnatale depressies (moeders);
  • …voeden hun kind warmer en sensitiever op en maken minder gebruik van streng straffen.

Kinderen van ouders die de cursus hebben gevolgd…:

  • …slapen beter in de babytijd;
  • …hebben betere sociale vaardigheden op zevenjarige leeftijd;
  • …hebben minder gedragsproblemen op zevenjarige leeftijd;
  • …zitten beter in hun vel.